Z jakim czasowym wyprzedzeniem należy zamówić tort?

Nasza pracownia specjalizuje się w tworzeniu tortów artystycznych- w zalezności od stopnia trudności wykonania tortu rezerwację należy dokonywać minumum 2 tygodnie wcześniej. W szczególnych przypadkach jest możliwość zamówienia tortu 2-3 dni wcześniej jeśli dysponujemy wolnymi terminami.